بازگشت

آئينه تمام نماي پيامبر خدا


مرحوم شيخ صدوق و برخي ديگر از بزرگان آورده اند:

روزي جابر بن عبداللّه انصاري وارد منزل امام سجّاد، زين العابدين عليه السلام شد، در بين صحبت با آن حضرت ، نوجواني نوراني وارد مجلس گرديد.

همين كه چشم جابر بر آن نوجوان زيبا اندام افتاد، لرزه بدنش را فرا گرفت ؛ و از جاي خود بر خاست و مرتّب تمام قامت آن عزز نوراني را تماشا مي كرد.

و چون با دقّت او را نگريست ، اظهار داشت : اي نوجوان ! جلو بيا، هنگامي كه مقداري كه جلو آمد، جابر گفت : اكنون برگرد و برو.

پس از آن گفت : قسم به خداي كعبه ، كه اين نوجوان از نظر شكل و شمايل از هر جهت ، شبيه ترين افراد به رسول خدا صلي الله عليه و آله مي باشد.

بعد از آن ، جابر چند قدمي به سوي نوجوان آمد؛ و چون نزديك شد، سؤ ال كرد:

نامت چيست؟
حضرت فرمود: محمّد.
گفت : نام پدرت چيست ؟
فرمود: من پسر عليّ بن الحسين هستم .
گفت : اي عزيزم ! جانم فدايت باد، توئي شكافنده علوم؟
فرمود: بلي ، آنچه را كه جدّم رسول خدا صلي الله عليه و آله تو را بر آن ماءمور كرده است ، ابلاغ كن.

لذا جابر بن عبداللّه انصاري گفت : رسول خدا مرا بشارت داد، كه من باقي خواهم ماند تا زماني كه تو را ملاقات نمايم ؛ و آن گاه فرمود: سلام او را به شما برسانم.

بنابر اين سلام رسول اللّه بر تو باد.

آن گاه حضرت باقرالعلوم عليه السلام خطاب به جابر نمود و اظهار داشت : و اي جابر! سلام بر رسول خدا باد تا هنگامي كه زمين و آسمان پايدار و پا بر جا باشند؛ و نيز سلام بر تو باد، كه ابلاغ سلام جدّم را نمودي .

بعد از آن جابر مرتّب در جلسات امام محمّد باقر عليه السلام حضور مي يافت و از درياي علوم و فنون آن حضرت بهره مند مي گرديد.


روزي امام محمّد باقر عليه السلام مساءله اي را از جابر سؤ ال نمود؟

جابر در پاسخ گفت : همانا رسول خدا مرا خبر داد كه شما اهل بيت هدايت گر هستيد و در تمام دوران ها از همه انسان ها بردبارتر و عالم تر خواهيد بود.

و نيز فرمود: به اهل بيت من چيزي نياموزيد، زيرا كه نيازي به آموختن ندارند و ايشان در همه مسائل و علوم از همه برترند.

امام محمّد باقر عليه السلام فرمود: بلي ، جدّم رسول خدا صلي الله عليه و آله صحيح فرمود: من در كودكي حكمت را مي دانستم و در كودكي فضل خداوند شامل من و ديگر اهل بيت رسالت عليهم السلام گرديده است و مي گردد. (1)


همچنين آورده اند:

ابان بن تغلب گفت : از حضرت ابوجعفر، امام محمّد باقر عليه السلام شنيدم كه فرمود: روزي در مكتب خانه نشسته بودم كه جابر بن عبد اللّه انصاري وارد شد و به من گفت : رسول خدا صلي الله عليه و آله مرا دستور داده است تا سلام آن حضرت را به تو ابلاغ دارم. (2)

پاورقي

1- اكمال الدين مرحوم صدوق : ص 253، ح 3، بحارالا نوار: ج 46، ص 223، ح 1، به نقل از اءمالي شيخ صدوق.

2- بحار الا نوار: ج 46، ص 224، ح 3.