بازگشت

توجه به آخرت


جابر گويد: خدمت امام باقر عليه السلام رسيدم ، حضرت فرمود: اي جابر به خدا سوگند كه من غمگين و دل گرفته ام .
عرض كردم فدايت شوم دل گرفتگي و اندوه شما چيست ؟
حضرت فرمود: اي جابر! همانا خالص و صافي دين خدا به دل هر كس در آيد از غير او بگردد.
تاي جابر! دنيا چيست و اميدواري چه باشد؟ مگر دنيا غير از خوراكي است كه خوردي ياجامه اي كه پوشيدي يازني است كه به او رسيدي ؟
اي جابرگ همانا مومنين به ماندن در دنيا دل بسنتد و از رسيدن به آخرت گريزي ندارد.
خرت خانه بقا و دنيا خانه فناست ، ولي اهل دنيا غافلند و گويا مومنانند كه آگاه و اهل تفكر و عبرتند: آن چه با گوشهاي خود مي شنوند آنها را از ياد خدا كر نكند و هر زينتي را كه چشمشان بيند از ياد خدا كورشان نسازد. پس به ثواب آخرت رسيدند چنانكه به اين دانش رسيدند.
كه اهل تقوا كم اهل دنيا هستند و تو را از همه بيشتر ياري كنند. اگر به ياد خدا باشي تو را ياري كنند و اگر فراموش كني به ياد آورند. امر خدا را ياد آور مي شوند و بر ان ايستادگي مي كنند. براي دوستي پروردگارشان دل از همه چيز كنده و بخاطر اطاعت مالك خويش از دنيا در هراسند و ار صميم دل به خداي عز وجل و محبت او متوجه شده و فهميدند كه هدف اصلي همين است بخاطر عظمتي كه دارد.
پس دنيا را چون باراندازي دان كه در آن بار انداخته و سپس كوچ خواهي كرد. 1
گريه هاي امام باقر عليه السلام
«افلح » غلام امام باقر عليه السلام بود، او مي گويد: من با امام باقر عليه السلام به زيارت خانه خدا رفتيم ، وقتي امام عليه السلام وارد مسجد شد از آنجا نگاهي به خانه خدا كرد و گريه كرد تا اينكه گريه اش بلند شد.
عرض كردم : پدر و مادرم فدايت باد مردم شما را مي بينند آهسته تر گريه كن .
امام عليه السلام فرمود: واي بر تو اي افلح چرا گريه نكنم شايد خداي تعالي به من نظر كند و در قيامت رستگار شوم .
آنگاه خانه خدا را طواف كرد و سپس آمد در نزد مقام نماز گذارد وقتي سر از سجده برداشت جاي سجده اش از اشكهاي چشمانش خيس شده بود و هر گاه مي خنديد مي گفت :الهم لاتمقتني 2
يعني خداوندا مرا به دشمني نگير3

پاورقي

1- اصول كافي ، باب ذم الدنيا و الزهد فيها، ح 16
2- بحارالانوار، ج 46، ص 290.
3- بحارالانوار، ج 46، ص 290.