بازگشت

مناظره اي ديگر


امام باقر (عليهالسلام) يكي از شاگردان به نام «ابوالجارود» را واسطه قرار داد تا مناظرهي زير را با منكران پسر بودن حسين و حسين (عليهماالسلام) نسبت به پيامبر (صلي الله عليه و آله) انجام دهد.

ابوالجارود در محضر امام به ايشان گفتند: بني اميه و پيروانشان اعتقاد به اينكه حسن و حسين (عليهماالسلام) پسران پيامبر (صلي الله عليه و آله) هستند، را انكار ميكنند.

امام باقر (عليهالسلام) در پاسخ او گفتند: در ردّ آنها، چگونه با آنان مناظره كردي؟

ابوالجارود گفت: به آنها گفتم؛ خداوند در قرآن ميفرمايد:

« وَ مَن ذُرِيَتِهِ داوُد وَ سُلَيمان ... وَ زَكَرِيا وَ يَحيي وَ عيسي ...؛ و از دودمان ابراهيم،داود وسليمان ... و زكريا و يحيي و عيسي و ... است. »[40]

عيسي (عليهالسلام) كه پدر نداشت، خداوند از طريق مادرش مريم(عليهاالسلام)، او را از فرزندان ابراهيم دانسته است.

و نيز بر آنها دليل آوردم به آيهي مباهله كه خداوند ميفرمايد:

« قُل تَعالوُا ند ابنائنا و ابنائكم و نسائنا و نسائكم ...؛ بگو بيايد ما فرزندان خود را، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خود را, شما نيز زنان خود را دعوت به مباهله كنيم ... . [41]

پيامبر (صلي الله عليه و آله) طبق فرمان اين آيه، حسن و حسين (عليهماالسلام) را به عنوان پسران خود براي مباهله با گروه مسيحي آورد.

امام باقر (عليهالسلام) فرمودند: آنها چه گفتند؟

ابوالجارود گفت: آنها گفتند: گاهي فرزند دختر، فرزند به حساب ميآيد ولي نه فرزند صلبي ( كه از نسل او حساب شوند).

امام باقر (عليهالسلام) رو به ابوالجارود كردند و گفتند:اي ابوالجارود،سوگند به خدا آيهاي از قرآن ميآورم كه از آن فهميده ميشود كه حسن و حسين (عليهماالسلام) فرزندان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) از صلب او بودند،و جز كافر كسي قدرت انكار آن را ندارد.

ابوالجارود با شگفتي گفت: آن آيه كدام است؟

امام باقر (عليهالسلام) فرمودند: در قرآن ميخوانيم:

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ـ ... ـ َحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ؛حرام شده است بر شما مادرانتان؛ دخترانتان و خواهران ... و همچنين همسرهاي پسرانتان كه از صلب (نسل) شما هستند. [42]

اي ابوالجارود از منكران بپرس، آيا ازدواج رسول خدا (صلي الله عليه و آله) با همسران حسن و حسين (عليهماالسلام) جايز است؟ اگر در پاسخ گفتند: آري، دروغ ميگويند، و اگر گفتند: جايز نيست، ثابت ميشود كه سوگند به خدا حسن و حسين (عليهماالسلام) پسران صلبي پيامبرند، و همسران آنها بر آن حضرت حرام نبودند مگر به خاطر پيوند صلبي حسن و حسين (عليهمالسلام) كه با پيامبر (صلي الله عليه و آله) دارند. [43]

پاورقي

[40] ـ سوره انعام: آيات 84-85.
[41] ـ سوره آل عمران: آيه 61.
[42] ـ سوره نساء: آيه 23.
[43] ـ احتجاج طبرسي: ج 2، ص 58 و 59.