مردي از خانواده خورشيد


مردي از خانواده ي خورشيد
امتداد غم امام شهيد

انعكاس صداي عاشوراست
روضه هاي غروبهاي مناست

مرد سجاده ، مرد نافله ها
مرد شب زنده دار قافله ها

مزدي از جنس آيه ي تطهير
خستگيهاي بردن زنجير

همسفر با ستاره ي غمهاست
كربلازاده ي محرمهاست

هم نژاد امام بي كفنان
دومين مرد كاروان زنان

راه طي كرده ي بيابانها
قدم زخمي مغيلانها

ياد خون طپنده ي گودال
خنده هاي زننده ي گودال

زخم و بال و پر كبوترها
پابه پاي اسارت سرها