دوبيتي(ولادت)


امشب گل سرخ باغ دين مي آيد

فرزند اميرالمومنين مي ايد

تبريك كه ماه برج حكمت باقر

در خانه زين العابدين مي آيد

***

ساغر زده ام ز جام باقر

بشكفته لبم به نام باقر

چشم همه روشن از جمالش

آمد به جهان امام باقر