حديث شهادت


اي دل حق‎پرستان مطيعت وعده‎گاه ولايت بقيعت

پنجمين پرتو نور كوثر

باقر علم آل پيمبر

اي كه تو نسل صل و قيامي تو اباجعفري تو امامي

پرتو مشعل علم و ايمان

سرّ ياسين تويي جان قرآن

اي شكافنده علم و تقوا نام پيغمبري جان زهرا

شاهد عرصه ‎ي كربلايي

خود شهيد شرنگ جفايي

ديده‎اي وقعه‎ي كربلا را قصه عشق خون خدا را

بوده‎اي در تمام اسارت

روضه خوان حديث شهادت

اي ولاي تو ايمان مردم مهر تو در دل و جان مردم

جان تو اي فروغ مدينه

آمده بر لب از زهر كينه

گفته‎اي تا پس از تو به عالم حج ياران شود بزم ماتم

خانه كعبه بيت العزايت

جان اهل دو عالم فدايت

جان پاكت چو بيرون ز تن شد پيرهن بر تن گل كفن شد

سيدي اي كه داغت به دل هاست

بوسه بر تربتت حسرت ماست

شاعر
آشفته