مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در جستجوي رهبر  
    :نويسنده   رضا شيرازي  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :تاريخ چاپ   1371ش  
    :موضوع   داستان زندگى حضرت امام محمد باقر عليه السلام  
    :تعداد صفحه   116  
    :زبان اصلي   فارسي