مشخصات کتاب
    :نام کتاب   معصوم هفتم  
    :نويسنده   احمد سياح  
    :ناشر   انتشارات اسلام  
    :موضوع   پرتوى از چهره درخشان حضرت امام محمد باقر عليه السلام  
    :زبان اصلي   فارسي