مشخصات کتاب
    :نام کتاب   معصوم هفتم حضرت امام محمد باقر (ع)  
    :نويسنده   سيد مهدي آيت اللهي - دادور -  
    :ناشر   انتشارات جهان آرا  
    :تاريخ چاپ   1368ش  
    :تعداد صفحه   23  
    :زبان اصلي   فارسي