مشخصات کتاب
    :نام کتاب   مشعل فروزان دانش و تقوا, امام محمد باقر  
    :نويسنده   بزرگ عالم زاده  
    :ناشر   اداره امور فرهنگي آستان قدس رضوي  
    :تاريخ چاپ   1375ش1417/ق  
    :تعداد صفحه   72  
    :زبان اصلي   فارسي