مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت امام باقر (ع)  
    :نويسنده   دارالتوحيد  
    :مترجم   واحد ترجمه سازمان تبليغات  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1368ش  
    :موضوع   امام باقر،تاريخ  
    :تعداد صفحه   92  
    :تعداد چاپ   1  
    :ارزشيابي   خوب  
    :سطح يابي   دبيرستان  
    :زبان اصلي   عربي  
    :سبک    فشرده