مشخصات کتاب
    :نام کتاب   حضرت امام محمد باقر (ع)  
    :نويسنده   گروه نويسندگان مؤسسه در راه حق  
    :مترجم   سيد احمد علي عابدي  
    :ناشر   نور اسلام  
    :تاريخ چاپ   1405ق1985/م  
    :تعداد صفحه   40  
    :زبان اصلي   اردو