مشخصات کتاب
    :نام کتاب   سوانح حيات امام باقر (ع)  
    :نويسنده   سيد علي جعفري  
    :ناشر   مطلع انوار  
    :تعداد صفحه   377  
    :زبان اصلي   اردو