مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الحياة الباقريه (به زبان گجراتي) ج7  
    :نويسنده   مولاغلامعلي بهاونگري هندي  
    :تعداد صفحه   118  
    :زبان اصلي   اردو