مشخصات کتاب
    :نام کتاب   در مكتب فجر دانش ها امام محمد باقر(ع)  
    :نويسنده   علي قائمي  
    :ناشر   انتشارات اميري  
    :تاريخ چاپ   1376 ش  
    :تعداد صفحه   426