عبارت قسمت
تعداد كل:24

رديف عنوان  
  1   به شوق ميلاد دلبر، امشب دلم از غم آزاده  
  2   به مقدمش امشب از دم ، ستاره ها بي تاب  
  3   بيا كه لاله بريزيم زير پاي بهار  
  4   درياي معرفتش بي كرانست  
  5   زيبايي آينه مصطفايي  
  6   آمدي اي امام پنجم ما  
  7   آمده به دنيا پور زين العابدين  
  8   اي كه هلال رجبي ، مَه اين الرّجبيون تويي  
  9   سلام اي باقر علم امامت  
  10   خير دنيا از دعاته  
  11   وش ببار الطاف ايزد يا اباجعفر مدد  
  12   اي چراغ علم روشن از دمت  
  13   وباره پياده ها لب به لب، سرچشمه مستي ما شراب ماه رجب  
  14   مژده اي اهل ولا آمد فرزند فاطمه  
  15   فرشته نذر امام باقر گلاب و آببنه مباره  
  16   تو كه بر چشم خلق جا داري  
  17   زد قدم در جهان باقر علم دين  
  18   بارون شبونه، از عشقت ميخونه  
  19   دل حريم راه مه رويي شده  
  20   من ثناگوي امام باقرم  
  21   دانم آخر سرفرازم مي كني  
  22   جشن آقا باقرالعلومه  
  23   ماهي كه شود ملك جهان خلد مخلّد  
  24   درياي معرفتش بي كرانست