عبارت قسمت
تعداد كل:13

رديف عنوان  
  1   عالمي ماتم سرا شد  
  2   مور هم كار سليمان مي كند  
  3   از خرابه مي گذشتم،منزلم آمد به ياد  
  4   غريب آقا ، غريب آقا  
  5   يادگار كربلا  
  6   مظلوم وا اماما  
  7   آمدي و دلم نجات گرفت  
  8   روضه خواني در سوگ امام محمد باقر عليه السلام  
  9   خسته در بند غمم بال و پرم مي سوزد  
  10   من از تبار باقرم  
  11   ذكر من سلام من كيست  
  12   راه شام طي كردي دشت كربلا ديدي  
  13   يادم نرفته لب هاي عطشان