مرکز پاسخگويي: موسسه در راه حق
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: امام باقر (ع)
موضوع فرعي: علت نامگذاري باقرالعلوم
چرا به امام پنجم ( عليه السلام ) باقر العلوم مي گويند ؟

پاسخ:
« باقر » به معناي شكافنده است؛ و باقر العلوم لقب كسي است كه در تبين و توضيح علوم متفاوت ، متبحر و ممتاز باشد .
مي دانيم كه در زمان امام باقر ( عليه السلام ) فرصتي پيش آمد تا آن حضرت بتوانند به تربيت شاگرداني چون « زراره » و « محمد بن مسلم » بپردازند و بخش گسترده اي از تعليمات اسلامي را به آنان تعليم دهند كه همان تعليمات ، از طريق شاگردان امام در منابع شيعه وارد گشت .