مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: امامت و تشيع
موضوع اصلي: كلام
موضوع فرعي: معرفي «مُرْجَوْنَ لِامْرِالله»
امام باقر(ع)، «مُرْجَوْنَ لِامْرِالله» را چه كساني معرفي ميكند؟

پاسخ:
در روايت آمده است كه امام باقر(ع) دربارة اين كلمات آيه 106سورة توبه مي‎فرمايد:
«همانا قومي بودند در صدر اسلام كه ابتدا مشرك بودند و مرتكب جناياتي بزرگ شدند، حمزه و جعفر و امثال اينها را از مسلمين كشتند؛ اينها بعد مسلمان شدند، شرك را رها كردند و به توحيد گراييدند؛ اما ايمان در قلب آنها راه نيافت كه در زمرة مؤمنين قرار گيرند و استحقاق بهشت پيدا كنند و در عين حال از جحود وعنادهم كه موجب معذّب بودن آنها بود دست برداشته بودند؛ اينها نه مؤمن بودند و نه كافر و جاحد، اينها هستند «مُرْجَوْنَ لَاِمْرِالله» كه امرشان حواله به خداست.» (الميزان9/406)

***
پاورقي:
مجموعه آثار شهيد مطهري ج1 – عدل الهي
شهيد مطهري