مرکز پاسخگويي: تبيان
گروه: اجتماعي و فرهنگي و سياسي
موضوع اصلي: فقه
موضوع فرعي: اهميت امر به معروف و نهي از منكر
امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر چه فرمودهاند؟

پاسخ:
امام باقر (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايد:
«بِها تُقامُ الْفَرائِضُ وَتَأْمَنُ الْمَذاهِبُ وَتَحِلٌّ الْمَكاسِبُ وَتُرَدُّ الْمَظالِمُ وَتُعْمَرُ الْارْضُ وَيُنْتَصَفُ مِنَ الْاَعْداءِ وَيَسْتَقيمُ الْاَمْرُ» (فروع كافي، 5/ 56) [به وسيله اين اصل، ساير دستورها زنده مي شود، راهها امن مي گردد، كسبها حلال مي شود، مظالم به صاحبان اصلي برگردانده مي شود، زمين آباد مي گردد، از دشمنان انتقام گرفته مي شود، كارها رو به راه مي شود.]

***
پاورقي:
مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ ده گفتار
شهيد مطهري